Hormon och urinmetaboliter Bedömningsprofil (HuMap) och Labrix signalsubstanstest Comprehensive

Product SKU: 71-HUMNC-020

9.600 kr

Hormon och urinmetaboliter Bedömningsprofil (HuMap) och Labrix signalsubstanstest Comprehensive För henne Labrix
SEK 9600 2024-06-22
71-HUMNC-02071-071

1 st testkit HuMAP

1 st Labrix signalsubstanstest Comprehensive. För att läsa mer om Labrix signalsubstanstest Comprehensive: Se här

 

Inkluderar en genomgång med vår näringsterapeut på 30 minuter.

När ska jag använda:

Kvinna
Menopausala symtom
Brösthälsa
Endometrios
PCOS
PMS/PMDD
Manlig
Erektil dysfunktion
Prostatahälsa
Förlust av muskelmassa
Brösthälsa
Allmän
Metaboliskt syndrom
Sköldkörtelpatologier
Inflammation
Oxidativ stress
Trötthet/sömnlöshet
Libido
Humör eller kognitiva problem
Familjehistoria av hormondrivna cancerformer
HRT/BHRT-användning
Viktökning

Beskrivning

Hormone and Urinary Metabolites Assessment Profile (HuMapTM) ger en omfattande översikt över steroidhormoner, deras metaboliter och effektiviteten hos de enzymer som metaboliserar dessa hormoner. Detta icke-invasiva test kräver endast 4 eller 5 separata urinsamlingar. Eftersom nedbrytningen av hormoner är så starkt beroende av processer i levern, kan detta test också belysa områden av intresse eftersom det hänför sig till konjugeringen av varje metabolit. Dessutom kan testning av urinhormonmetaboliter bidra till ytterligare förståelse av endogen hormonsekretion, kompletterande hormonutnyttjande, enzymaktivitet, oxidativ stress och insikt i hur din kropp metaboliserar hormoner.

Den omfattande HuMapTM-profilen rapporterar inte bara viktiga markörer och metaboliter, utan den beräknar också förhållandet mellan katekolöstrogener (2OHE1, 4OHE1 och 16OHE1) som är representativa för fas 1-detox samt fas 2-aktivitet av COMT-enzymet via metoxiöstrogenförhållanden. Att förstå hur katekolöstrogener bryts ner såväl som metyleringshastigheten, vilket gör potentiellt skadliga metaboliter inaktiva, kan hjälpa till att minska risken och bestämma individuell behandling.

En annan höjdpunkt i HuMapTM är kortikoidervägen, särskilt förhållandet mellan kortisol och kortison samt deras metaboliter. Den dagliga kortisol- och kortisonproduktionen är grafisk i ett dygnsmönster som visar påverkan av dessa analyter under dagen. Kortisol/kortisonförhållandet mäter aktiviteten av 11βHSD2 och hjälper till att förstå dess inverkan på både det aktiva (kortisol) och inaktivt (kortison). Eftersom för mycket kortisol kan vara skadligt, är det viktigt att ha rätt balans mellan dessa två huvudhormoner. För att ytterligare utforska denna balans ger den "dagliga metaboliserade kortisolen", en beräkning baserad på tillsats av kortisol (THF, 5αTHF) och kortison (THE) metaboliter, den mest representativa uppskattningen av kortisolproduktionen. Eftersom metaboliter är slutprodukter är denna beräkning representativ för vad kroppen kan bearbeta vilket är baserat på levermetabolism, sköldkörtelhormonnivåer och perifera fettvävnader.

Att bestämma preferensen för 5-alfa kontra 5-beta är önskvärt för optimal hälsa. 5α-reduktas omvandlar testosteron till metaboliten 5α-DHT som är tre gånger mer potent än testosteron. Symtom associerade med högre androgennivåer (tunnande hår, akne, etc) ses ofta när nivåerna av 5α-reduktas och dess motsvarande metaboliter är förhöjda. Dessutom är aktiviteten av aromatas (CYP19) en integrerad del av hälsan för både män och kvinnor. Aromatas är mer aktivt i perifera vävnader som ökar östrogener hos män såväl som den huvudsakliga källan till östrogener hos postmenopausala kvinnor. Att bestämma aktiviteten av aromatas kan hjälpa till att förstå grundorsaken till lägre testosteron samt östrogendominans.

Progesteron finns i urinen i mycket små mängder på grund av dess molekylära struktur som gör det svårt att få fram. Av denna anledning lämnas det ofta utanför urinprov. HuMapTM mäter inte bara metaboliterna av progesteron (5α-pregnanediol och 5β-pregnanediol), utan även progesteron i sig. Denna nivå kommer att vara av särskilt intresse för utövare som förskriver oralt progesteron eftersom de nu kan spåra metabolismen av progesteron som ofta metaboliseras längre ner i vägen till allopregnanolon, en metabolit känd för sina GABA-liknande effekter för sömn och lindring av ångest. Dessutom kan 17 hydroxiprogesteron och 21 hydroxiprogesteron också ge insikt i endogen kortisol- och kortikosteronproduktion.

Omfattande östrogenmetaboliter tillgängliga: E1, E2, E3, 2-OH-E1/E2, 4-OH-E1/E2, 16-OH-E1, 2-Methoxy-E1/E2, 4-Methoxy-E1/E2
Omfattande androgener och metaboliter: DHEAs, androstenedion, testosteron, 5α-DHT, 5β-DHT, epitestosteron, androsteron, etiokolanolon och mer
Progesteron och metaboliter: Progesteron, 5α-pregnandiol, 5β-pregnandiol, allopregnanolon, 21-OH progesteron, 17-OH progesteron
Daglig kortisol (5)
Daglig kortison (5)
Metaboliserad kortisol: 5a-THF, THF
Metaboliserat kortison: THE
Metaboliserat kortikosteron: 5α-THA, THA, 5α-THB, THB
Nyckelenzymaktivitet (COMT, 11βHSD2, aromatas och 5α-reduktas)
8-hydroxi-2'-deoxiguanosin (8-OHdG)

Ungefär som ett mänskligt fingeravtryck är ämnesomsättningen i sig unik för alla. Att förstå hur de viktigaste hormonerna i kroppen metaboliseras samt aktiviteten hos enzymerna som ansvarar för ämnesomsättningen är en sällsynt inblick i en patients hälsa.

Det finns flera sätt att testa för hormoner (saliv, serum och urin). Urin är den enda testmetoden för att övervaka metabolismen av endogena och kompletterade hormoner. Tänk på att urinmetabolism tittar på metabolismens slutpunkt och inte nödvändigtvis reflekterar nivåerna av aktiv vävnad. 

Metodik
Flytande urin
LC-MS/MS

Klicka här för att se ett exempel på en testrapport.

 Tillvägagångssätt

Ett urinprov tas för att identifiera varje patients specifika obalans.

Testet gör du hemma själv och skickar iväg till labbet i USA för analys. Utförliga instruktioner medföljer i kartongen. 

Provröret måste frysas omedelbart efter du fyllt det och bör ha legat i frysen minst 4-6 timmar innan du skickar iväg det. 

Portot är redan betalt och ingår i priset. Vi har satt en etikett på lådan med adressen till labbet i USA. 

Hemskickat testkitt måste tas inom 4 månader eller enligt överenskommelse, köpet återbetalas ej efter överskriden tid om inte annat har avtalats! Du kan inte spara lådan i flera månader för att sen ta testet.

Konsultation

Konsultation på 30 minuter baserat på testresultatet ingår i priset. Du kan räkna med att det tar cirka 2-3 veckor att få svaret och jag kommer att meila det till dig. När vi går igenom testet kommer du får instruktioner om vad du kan ta för att få mer balans i ditt system. Den näringsterapeut som ska genomföra granskningen av denna analys är Marie.

HuMap

1 st testkit HuMAP

1 st Labrix signalsubstanstest Comprehensive. För att läsa mer om Labrix signalsubstanstest Comprehensive: Se här

 

Inkluderar en genomgång med vår näringsterapeut på 30 minuter.

När ska jag använda:

Kvinna
Menopausala symtom
Brösthälsa
Endometrios
PCOS
PMS/PMDD
Manlig
Erektil dysfunktion
Prostatahälsa
Förlust av muskelmassa
Brösthälsa
Allmän
Metaboliskt syndrom
Sköldkörtelpatologier
Inflammation
Oxidativ stress
Trötthet/sömnlöshet
Libido
Humör eller kognitiva problem
Familjehistoria av hormondrivna cancerformer
HRT/BHRT-användning
Viktökning

Beskrivning

Hormone and Urinary Metabolites Assessment Profile (HuMapTM) ger en omfattande översikt över steroidhormoner, deras metaboliter och effektiviteten hos de enzymer som metaboliserar dessa hormoner. Detta icke-invasiva test kräver endast 4 eller 5 separata urinsamlingar. Eftersom nedbrytningen av hormoner är så starkt beroende av processer i levern, kan detta test också belysa områden av intresse eftersom det hänför sig till konjugeringen av varje metabolit. Dessutom kan testning av urinhormonmetaboliter bidra till ytterligare förståelse av endogen hormonsekretion, kompletterande hormonutnyttjande, enzymaktivitet, oxidativ stress och insikt i hur din kropp metaboliserar hormoner.

Den omfattande HuMapTM-profilen rapporterar inte bara viktiga markörer och metaboliter, utan den beräknar också förhållandet mellan katekolöstrogener (2OHE1, 4OHE1 och 16OHE1) som är representativa för fas 1-detox samt fas 2-aktivitet av COMT-enzymet via metoxiöstrogenförhållanden. Att förstå hur katekolöstrogener bryts ner såväl som metyleringshastigheten, vilket gör potentiellt skadliga metaboliter inaktiva, kan hjälpa till att minska risken och bestämma individuell behandling.

En annan höjdpunkt i HuMapTM är kortikoidervägen, särskilt förhållandet mellan kortisol och kortison samt deras metaboliter. Den dagliga kortisol- och kortisonproduktionen är grafisk i ett dygnsmönster som visar påverkan av dessa analyter under dagen. Kortisol/kortisonförhållandet mäter aktiviteten av 11βHSD2 och hjälper till att förstå dess inverkan på både det aktiva (kortisol) och inaktivt (kortison). Eftersom för mycket kortisol kan vara skadligt, är det viktigt att ha rätt balans mellan dessa två huvudhormoner. För att ytterligare utforska denna balans ger den "dagliga metaboliserade kortisolen", en beräkning baserad på tillsats av kortisol (THF, 5αTHF) och kortison (THE) metaboliter, den mest representativa uppskattningen av kortisolproduktionen. Eftersom metaboliter är slutprodukter är denna beräkning representativ för vad kroppen kan bearbeta vilket är baserat på levermetabolism, sköldkörtelhormonnivåer och perifera fettvävnader.

Att bestämma preferensen för 5-alfa kontra 5-beta är önskvärt för optimal hälsa. 5α-reduktas omvandlar testosteron till metaboliten 5α-DHT som är tre gånger mer potent än testosteron. Symtom associerade med högre androgennivåer (tunnande hår, akne, etc) ses ofta när nivåerna av 5α-reduktas och dess motsvarande metaboliter är förhöjda. Dessutom är aktiviteten av aromatas (CYP19) en integrerad del av hälsan för både män och kvinnor. Aromatas är mer aktivt i perifera vävnader som ökar östrogener hos män såväl som den huvudsakliga källan till östrogener hos postmenopausala kvinnor. Att bestämma aktiviteten av aromatas kan hjälpa till att förstå grundorsaken till lägre testosteron samt östrogendominans.

Progesteron finns i urinen i mycket små mängder på grund av dess molekylära struktur som gör det svårt att få fram. Av denna anledning lämnas det ofta utanför urinprov. HuMapTM mäter inte bara metaboliterna av progesteron (5α-pregnanediol och 5β-pregnanediol), utan även progesteron i sig. Denna nivå kommer att vara av särskilt intresse för utövare som förskriver oralt progesteron eftersom de nu kan spåra metabolismen av progesteron som ofta metaboliseras längre ner i vägen till allopregnanolon, en metabolit känd för sina GABA-liknande effekter för sömn och lindring av ångest. Dessutom kan 17 hydroxiprogesteron och 21 hydroxiprogesteron också ge insikt i endogen kortisol- och kortikosteronproduktion.

Omfattande östrogenmetaboliter tillgängliga: E1, E2, E3, 2-OH-E1/E2, 4-OH-E1/E2, 16-OH-E1, 2-Methoxy-E1/E2, 4-Methoxy-E1/E2
Omfattande androgener och metaboliter: DHEAs, androstenedion, testosteron, 5α-DHT, 5β-DHT, epitestosteron, androsteron, etiokolanolon och mer
Progesteron och metaboliter: Progesteron, 5α-pregnandiol, 5β-pregnandiol, allopregnanolon, 21-OH progesteron, 17-OH progesteron
Daglig kortisol (5)
Daglig kortison (5)
Metaboliserad kortisol: 5a-THF, THF
Metaboliserat kortison: THE
Metaboliserat kortikosteron: 5α-THA, THA, 5α-THB, THB
Nyckelenzymaktivitet (COMT, 11βHSD2, aromatas och 5α-reduktas)
8-hydroxi-2'-deoxiguanosin (8-OHdG)

Ungefär som ett mänskligt fingeravtryck är ämnesomsättningen i sig unik för alla. Att förstå hur de viktigaste hormonerna i kroppen metaboliseras samt aktiviteten hos enzymerna som ansvarar för ämnesomsättningen är en sällsynt inblick i en patients hälsa.

Det finns flera sätt att testa för hormoner (saliv, serum och urin). Urin är den enda testmetoden för att övervaka metabolismen av endogena och kompletterade hormoner. Tänk på att urinmetabolism tittar på metabolismens slutpunkt och inte nödvändigtvis reflekterar nivåerna av aktiv vävnad. 

Metodik
Flytande urin
LC-MS/MS

Klicka här för att se ett exempel på en testrapport.

 Tillvägagångssätt

Ett urinprov tas för att identifiera varje patients specifika obalans.

Testet gör du hemma själv och skickar iväg till labbet i USA för analys. Utförliga instruktioner medföljer i kartongen. 

Provröret måste frysas omedelbart efter du fyllt det och bör ha legat i frysen minst 4-6 timmar innan du skickar iväg det. 

Portot är redan betalt och ingår i priset. Vi har satt en etikett på lådan med adressen till labbet i USA. 

Hemskickat testkitt måste tas inom 4 månader eller enligt överenskommelse, köpet återbetalas ej efter överskriden tid om inte annat har avtalats! Du kan inte spara lådan i flera månader för att sen ta testet.

Konsultation

Konsultation på 30 minuter baserat på testresultatet ingår i priset. Du kan räkna med att det tar cirka 2-3 veckor att få svaret och jag kommer att meila det till dig. När vi går igenom testet kommer du får instruktioner om vad du kan ta för att få mer balans i ditt system. Den näringsterapeut som ska genomföra granskningen av denna analys är Marie.


Recensioner

Recensioner saknas för denna produkt.

Kontakt

  • Organisationsnr: 559404-7580

  • Runslingan 20 D • 224 77 Lund

  • Mejla oss gärna: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  • Vi svarar inom 48 h

Mer hos Må Bra Naturligt

Missa ingenting & få 10% rabatt!

Få 10% rabatt på ditt nästa köp när du börjar prenumerera på våra nyhetsbrev! Håll koll på alla våra erbjudanden och ta del av särskilda erbjudande bara för de som får vårt nyhetsbrev.


Fri frakt över 500

Snabba leveranser

Trygg betalning

Kunnig personal

  • Köpvillkor
  • Bra Länkar
  • Fyndhörna
  • Logga in / Skapa konto
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Webbsida av Joomlaproffs.se