Labrix signalsubstans- och hormontest (Complete Profile)

Product SKU: 71-NEUHO-018

6.200 kr

Labrix signalsubstans- och hormontest (Complete Profile) Depression, Oro & Ångest Labrix
SEK 6200 2024-07-27
71-NEUHO-01871-071

1 st testkit Complete Profile

Följade hormoner och substanser kommer analyseras: Estradiol (E2), Progesterone (Pg), Testosterone (T), DHEA (D), Cortisol x 4 (C), Serotonin (S), GABA (GA), Dopamine (DP), Epinephrine/Adrenalin (E), Norepinephrine/Noradrenalin (NE)
Glutamate (GLU), Glycine (GLY), Histamine (HST), Phenethylamine/Fenylanalin (PEA)

Inkluderar en genomgång med vår näringsterapeut på 30 minuter.

Beskrivning

Labrix signalsubstans- och hormontest testar både hormonella obalanser, obalanser med signalsubstanser samt utvärderar binjurarnas funktion. Detta test är viktigt både för män och kvinnor. 

Följade hormoner och substanser kommer analyseras: 

 • Estradiol (E2) 
 • Progesterone (Pg)
 • Testosterone (T)
 • DHEA (D)
 • Cortisol x 4 (C)
 • Serotonin (S)
 • GABA (GA)
 • Dopamine (DP)
 • Epinephrine/Adrenalin (E)  
 • Norepinephrine/Noradrenalin (NE)
 • Glutamate (GLU)
 • Glycine (GLY)
 • Histamine (HST)
 • Phenethylamine/Fenylanalin (PEA)

Klicka här för att se ett exempel på en testrapport.

Vad är signalsubstans?

En signalsubstans fungerar som budbärare mellan nervceller, det sker på kemisk väg. När vi tänker, minns och upplever är signalsubstanser inblandade.

Om kommunikationen mellan nervcellerna inte fungerar på grund av obalanser med signalsubstanser kan det påverka vår hälsa negativt på olika sätt till exempel:

 • Humörsvängningar, depression, ångest
 • Binjuretrötthet; utmattning, sömnstörningar
 • Koncentrationssvårigheter, ADD, ADHD
 • Missbruk
 • Hormonell obalans, för högt E2 eller för lågt E2, lågt androgenvärde
 • Aptitlöshet, insulinresistens
 • Tvångsbeteende
 • Låg libido
 • Sexuell dysfunktion

Här nedan kommer en kort överblick av 6 viktiga signalsubstanser och deras roll i de olika symtom man kan uppleva:

SEROTONIN 

Serotonin spelar en viktig roll i att reglera sömn, aptit och humörsvängningar. Mediciner som förändrar serotoninvärdet är bland det vanligaste som skrivs ut av läkare mot ångest och depression. 

Stress, näringsbrist, hormonsvängningar och användandet av uppiggande medicin eller koffein kan minska serotoninhalten med tiden. När hjärnan inte får serotonin kan det resultera i depression, ångest, tvångstankar, sug efter kolhydrater, PMS, svårigheter att hantera smärta och sömnstörningar.

GABA (gammaaminosmörsyra)

Gaba är den vanligaste hämmande signalsubstansen i centrala nervsystemet, och behövs för att lugna ner andra substanser som kan komma i obalans. Om man har för höga halter GABA kan det resultera i att man känner sig onaturligt trött och trögtänkt. Men om man har för låga halter kan det bidra till obalans i adrenalinresponser, vilket kan visa sig i ett förändrat impulsbeteende.

DOPAMIN

Dopamin är en av våra viktigaste signalsubstanser och reglerar främst hjärnans belöningssystem men också humör, minne och motorik. En obalans i dopamin kan yttra sig i minnessvårigheter. För höga halter kan resultera i hyperaktivitet eller ångest, medan för låga halter kan ge försämrad motorik, olika sorters begär, tvångshandlingar eller missbruk. 

NORADRENALIN  

Noradrenalin är ett stresshormon och signalsubstans som framställs i binjuremärgen. Noradrenalin påverkar en rad olika funktioner i kroppen, som till exempel, uppmärksamhet och fokus. Noradrenalin reglerar också hjärtrytm och kan påverka blodflödet. Höga halter är ofta förknippade med ångest, stress, högt blodtryck och hyperaktivitet. För låga halter kan kopplas till tappad energi, fokus och motivation.

ADRENALIN 

Adrenalin, mycket likt noradrenalin, har en viktig roll i att reglera hjärtrytm, blodtryck, muskelkraft, nedbrytning av glykogen och mycket mer. För höga halter förknippas ofta med hyperaktivitet, ADHD, ångest, sömnsvårigheter och låg binjurefunktion. Kronisk stress kan minska adrenalinet i kroppen och bland annat leda till koncentrationssvårigheter, trötthet, depression, låg kortisolproduktion, yrsel, svag återhämtning efter sjukdom.

GLUTAMINSYRA

Glutaminsyra anses vara den rikligaste signalsubstansen i nervsystemet. Glutaminsyra påverkar de flesta aspekterna av normal hjärnaktivitet, till exempel, minne och inlärning. Höga glutaminsyra halter kan leda till excitotoxicitet dvs. död av nervceller, panikattacker, ångest, koncentrationssvårigheter, OCD och depression. För låga halter kan resultera i oro, minnesförlust, sömnsvårigheter, låg energi och depression. 

Tillvägagångssätt

Ett urinprov tas för att identifiera varje patients specifika obalans.

Testet gör du hemma själv och skickar iväg till labbet i USA för analys. Utförliga instruktioner medföljer i kartongen. 

Provröret måste frysas omedelbart efter du fyllt det och bör ha legat i frysen minst 4-6 timmar innan du skickar iväg det. 

Portot är redan betalt och ingår i priset. Vi har satt en etikett på lådan med adressen till labbet i USA. 

Hemskickat testkitt måste tas inom 4 månader eller enligt överenskommelse, köpet återbetalas ej efter överskriden tid om inte annat har avtalats! Du kan inte spara lådan i flera månader för att sen ta testet.

Konsultation

Konsultation på 30 minuter baserat på testresultatet ingår i priset. Du kan räkna med att det tar cirka 2-3 veckor att få svaret och jag kommer att meila det till dig. När vi går igenom testet kommer du får instruktioner om vad du kan ta för att få mer balans i ditt system. Den näringsterapeut som ska genomföra granskningen av denna analys är Marie.

 

71-NEURO-001

1 st testkit Complete Profile

Följade hormoner och substanser kommer analyseras: Estradiol (E2), Progesterone (Pg), Testosterone (T), DHEA (D), Cortisol x 4 (C), Serotonin (S), GABA (GA), Dopamine (DP), Epinephrine/Adrenalin (E), Norepinephrine/Noradrenalin (NE)
Glutamate (GLU), Glycine (GLY), Histamine (HST), Phenethylamine/Fenylanalin (PEA)

Inkluderar en genomgång med vår näringsterapeut på 30 minuter.

Beskrivning

Labrix signalsubstans- och hormontest testar både hormonella obalanser, obalanser med signalsubstanser samt utvärderar binjurarnas funktion. Detta test är viktigt både för män och kvinnor. 

Följade hormoner och substanser kommer analyseras: 

 • Estradiol (E2) 
 • Progesterone (Pg)
 • Testosterone (T)
 • DHEA (D)
 • Cortisol x 4 (C)
 • Serotonin (S)
 • GABA (GA)
 • Dopamine (DP)
 • Epinephrine/Adrenalin (E)  
 • Norepinephrine/Noradrenalin (NE)
 • Glutamate (GLU)
 • Glycine (GLY)
 • Histamine (HST)
 • Phenethylamine/Fenylanalin (PEA)

Klicka här för att se ett exempel på en testrapport.

Vad är signalsubstans?

En signalsubstans fungerar som budbärare mellan nervceller, det sker på kemisk väg. När vi tänker, minns och upplever är signalsubstanser inblandade.

Om kommunikationen mellan nervcellerna inte fungerar på grund av obalanser med signalsubstanser kan det påverka vår hälsa negativt på olika sätt till exempel:

 • Humörsvängningar, depression, ångest
 • Binjuretrötthet; utmattning, sömnstörningar
 • Koncentrationssvårigheter, ADD, ADHD
 • Missbruk
 • Hormonell obalans, för högt E2 eller för lågt E2, lågt androgenvärde
 • Aptitlöshet, insulinresistens
 • Tvångsbeteende
 • Låg libido
 • Sexuell dysfunktion

Här nedan kommer en kort överblick av 6 viktiga signalsubstanser och deras roll i de olika symtom man kan uppleva:

SEROTONIN 

Serotonin spelar en viktig roll i att reglera sömn, aptit och humörsvängningar. Mediciner som förändrar serotoninvärdet är bland det vanligaste som skrivs ut av läkare mot ångest och depression. 

Stress, näringsbrist, hormonsvängningar och användandet av uppiggande medicin eller koffein kan minska serotoninhalten med tiden. När hjärnan inte får serotonin kan det resultera i depression, ångest, tvångstankar, sug efter kolhydrater, PMS, svårigheter att hantera smärta och sömnstörningar.

GABA (gammaaminosmörsyra)

Gaba är den vanligaste hämmande signalsubstansen i centrala nervsystemet, och behövs för att lugna ner andra substanser som kan komma i obalans. Om man har för höga halter GABA kan det resultera i att man känner sig onaturligt trött och trögtänkt. Men om man har för låga halter kan det bidra till obalans i adrenalinresponser, vilket kan visa sig i ett förändrat impulsbeteende.

DOPAMIN

Dopamin är en av våra viktigaste signalsubstanser och reglerar främst hjärnans belöningssystem men också humör, minne och motorik. En obalans i dopamin kan yttra sig i minnessvårigheter. För höga halter kan resultera i hyperaktivitet eller ångest, medan för låga halter kan ge försämrad motorik, olika sorters begär, tvångshandlingar eller missbruk. 

NORADRENALIN  

Noradrenalin är ett stresshormon och signalsubstans som framställs i binjuremärgen. Noradrenalin påverkar en rad olika funktioner i kroppen, som till exempel, uppmärksamhet och fokus. Noradrenalin reglerar också hjärtrytm och kan påverka blodflödet. Höga halter är ofta förknippade med ångest, stress, högt blodtryck och hyperaktivitet. För låga halter kan kopplas till tappad energi, fokus och motivation.

ADRENALIN 

Adrenalin, mycket likt noradrenalin, har en viktig roll i att reglera hjärtrytm, blodtryck, muskelkraft, nedbrytning av glykogen och mycket mer. För höga halter förknippas ofta med hyperaktivitet, ADHD, ångest, sömnsvårigheter och låg binjurefunktion. Kronisk stress kan minska adrenalinet i kroppen och bland annat leda till koncentrationssvårigheter, trötthet, depression, låg kortisolproduktion, yrsel, svag återhämtning efter sjukdom.

GLUTAMINSYRA

Glutaminsyra anses vara den rikligaste signalsubstansen i nervsystemet. Glutaminsyra påverkar de flesta aspekterna av normal hjärnaktivitet, till exempel, minne och inlärning. Höga glutaminsyra halter kan leda till excitotoxicitet dvs. död av nervceller, panikattacker, ångest, koncentrationssvårigheter, OCD och depression. För låga halter kan resultera i oro, minnesförlust, sömnsvårigheter, låg energi och depression. 

Tillvägagångssätt

Ett urinprov tas för att identifiera varje patients specifika obalans.

Testet gör du hemma själv och skickar iväg till labbet i USA för analys. Utförliga instruktioner medföljer i kartongen. 

Provröret måste frysas omedelbart efter du fyllt det och bör ha legat i frysen minst 4-6 timmar innan du skickar iväg det. 

Portot är redan betalt och ingår i priset. Vi har satt en etikett på lådan med adressen till labbet i USA. 

Hemskickat testkitt måste tas inom 4 månader eller enligt överenskommelse, köpet återbetalas ej efter överskriden tid om inte annat har avtalats! Du kan inte spara lådan i flera månader för att sen ta testet.

Konsultation

Konsultation på 30 minuter baserat på testresultatet ingår i priset. Du kan räkna med att det tar cirka 2-3 veckor att få svaret och jag kommer att meila det till dig. När vi går igenom testet kommer du får instruktioner om vad du kan ta för att få mer balans i ditt system. Den näringsterapeut som ska genomföra granskningen av denna analys är Marie.

 


Recensioner

Recensioner saknas för denna produkt.

Kontakt

 • Organisationsnr: 559404-7580

 • Runslingan 20 D • 224 77 Lund

 • Mejla oss gärna: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Vi svarar inom 48 h

Mer hos Må Bra Naturligt

Missa ingenting & få 10% rabatt!

Få 10% rabatt på ditt nästa köp när du börjar prenumerera på våra nyhetsbrev! Håll koll på alla våra erbjudanden och ta del av särskilda erbjudande bara för de som får vårt nyhetsbrev.


Fri frakt över 500

Snabba leveranser

Trygg betalning

Kunnig personal

 • Köpvillkor
 • Bra Länkar
 • Fyndhörna
 • Logga in / Skapa konto
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Webbsida av Joomlaproffs.se